Villstads Hembygdspark, Smålandsstenar

Adress: Västra Järnvägsgatan, 333 30 Smålandstenar Visa karta

Adress: Västra Järnvägsgatan, 333 30 Smålandstenar

Hembygdsgårend ligger i den nordöstra delen av Smålandsstenar, ca 1,5 km från centrum. Det är en av de äldsta hembygdsgårdarna i landet med sju ditflyttade byggnader.

Här finns en Höloftsstuga (Röshultsstugan från 1778) inredd med boendemiljö och museum, en bod, troligen 1600-tal, och en linbasta med linberedningsredskap.Här finns ett stort antal mycket gamla och unika föremål med huvudsaklig anknytning till 1700- och 1800-talets allmogekultur i Västbo. De värdefullaste delarna av samlingarna förvaras i en museibyggnad på området.
Hembygdsföreningen, som firade hundraårsjubileum under 2002, hör till de mer verksamma i landet och under sommarmånaderna är det full aktivitet, med bla. vis- och berättarkvällar, torpvandring, lyrikafton och mycket annat.Vid hembygdsgården ligger också de välkända "Smålands stenar". Ett gravfält med fem domarringar med 6-20 resta stenar i varje, ca 2 500 år gamla. Domarringarna är de mest dominerande av Smålands talrika domarringsgravfält.

Visa mer

Om denna aktivitet