Smålandsstenar's indoor swimming pool

Address: Linnegatan 14, 333 32 Smålandsstenar Show map